LỚP CÂY XANH CÁCH LY VỪA ĐƯỢC HOÀN THIỆN XUNG QUANH NHÀ MÁY YOUDE TẠI KCN MINH HƯNG SIKICO

15/10/2022
Ngay khi nhà máy hoàn thành xây dựng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thi công lớp cây xanh cách ly bao quanh mỗi nhà máy với trục đường giao thông gồm 3 lớp: cây cao, cây bụi và thảm cỏ.
Youdee 1
Youdee 1
MINH HƯNG SIKICO đã dành nhiều tâm huyết để phát triển không gian xanh và cảnh quan trong KCN.

Ngay khi nhà máy hoàn thành xây dựng, Chủ đầu tư sẽ tiến hành thi công lớp cây xanh cách ly bao quanh mỗi nhà máy với trục đường giao thông gồm 3 lớp: cây cao, cây bụi và thảm cỏ.