Bình Dương đóng vai trò đặc biệt với khu vực Đông Nam Bộ

29/04/2022
Đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, quan tâm phát triển giáo dục nghề nghiệp; phát triển hạ tầng số, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu là các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh Bình Dương cần tập trung trong thời gian tới.
Đầu tháng 4 vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 96/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương
Vai trò của tỉnh Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương
Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực quyết liệt và tính sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo,  cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Dương trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Bình Dương có nhiều tiềm năng, cơ hội vẫn lợi thế cạnh tranh để có thể phát triển mạnh, và trở thành động lực tăng trưởng mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Minh chứng là các giai đoạn gần đây, Bình Dương liên tục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam
Trong năm 2021, Bình Dương cũng gặp khá nhiều khó khăn và thách thức khi đợt dịch COVID-19 bùng phát, tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã cùng vượt qua nhờ tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực. Nhờ đó, tỉnh Bình Dương đạt được các kết quả đáng chú ý trên nhiều mặt: GRDP tăng 2,62%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp-thương mại và dịch vụ đạt trên 89,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,5%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8%...
Tuy nhiên, khó khăn và vướng mắc tại Bình Dương vẫn còn không ít và phải có những giải pháp quyết liệt, tích cực nếu muốn đạt các mục tiêu trong tương lai. Hệ thống giao thông liên tỉnh và nội vùng, cùng với kết cấu hạ tầng cơ sở đã có những chú trọng đầu tư nhất định, nhưng vẫn chưa đáp ứng được tiềm lực và nhu cầu phát triển.
Cùng với đó là hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa cần được tiếp tục thúc đẩy để có thể song hành với sự phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương còn cần đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục...
Tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại Bình Dương vẫn chưa nhanh, kịp thời, trong khi chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) vẫn ở nhóm thấp, cần được cải thiện trong thời gian tới… Ngoài ra, Bình Dương cần chỉ rõ những hạn chế, khó khăn để có sự phân tích và đánh giá nghiêm túc, vạch ra rõ các nguyên nhân và rút kinh nghiệm các bài học, nhằm tạo nền tảng cho các nhiệm vụ, yêu cầu giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Bình Dương cần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của mình

Bình Dương cần có các quan điểm lãnh đạo, chỉ đảo và tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trước những dự báo khó khăn và diễn biến phức tạp khó lường, diễn ra trong và ngoài nước, có tác động không nhỏ đến kinh tế xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng.
Cần phải chuẩn bị kịch bản ứng phó với tâm thế và nguồn lực sẵn sàng, các giải pháp phải bám sát với thực tế và được điều chỉnh linh hoạt, luôn thích ứng với tình hình và dự báo chính xác tình huống có thể xảy ra. Bình Dương cần xác định rõ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tỉnh với khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức, điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện và tình hình của tỉnh.
Tinh thần tự lực, tự cường, mạnh mẽ, chủ động hơn nữa cũng cần được quán triệt và cụ thể hóa nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực hiện Kế hoạch 5 năm, Chiến lược 10 năm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; duy trì tính nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chỉ đạo và kết luận từ Trung Ương, Lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tạo nền tảng phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội; triển khai kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra, tăng cường rà soát các đối tượng, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao để tiêm “vét”.
Vai trò của tỉnh Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ 1
Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương
Đồng thời, Bình Dương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và các công trình khác); đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển; quan tâm và phát triển, giáo dục nghề nghiệp và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, cơ cấu lại cán bộ đội ngũ và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, hạ tầng số, hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu.

Tập trung phát huy hệ sinh thái công nghiệp phát triển xanh, thông minh, bền vững

Bình Dương cần tập trung xây dựng hệ sinh thái công nghiệp theo hướng phát triển xanh, thông minh, bền vững, bao trùm; khuyến khích xây dựng và phát triển các ngành chế tạo, nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh.

Xem thêm: Bình Phước chủ động kêu gọi đầu tư ngành công nghiệp chủ lực

Bình Dương cũng cần nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu, sản xuất theo quy mô lớn;  nông nghiệp hữu cơ; hoàn thiện chuỗi cung ứng từ sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm nông sản, phục vụ đắc lực cho phát triển công nghiệp.
Tỉnh cũng cần xây dựng tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, ổn định lâu dài trong công tác quy hoạch; tận dụng tối đa tiềm năng phát triển, các cơ hội nổi trội, cũng như lợi thế cạnh tranh nhằm giải quyết chủ động các khó khăn, thách thức bằng mọi nguồn lực. Công tác đầu tư cũng cần tìm được trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu dứt điểm đến đó.
Song song với các tiềm lực, tiềm năng sẵn có, tỉnh Bình Dương cũng cần chú trọng và đầu tư mạnh hơn nữa trong chuyển đối số, tạo ra nền tảng xã hội số, công dân số bằng cách làm phù hợp, thích ứng với thực tiễn khách quan, nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch và linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.
Ngoài ra, Bình Dương cũng cần phải liên tục xem xét, cải cách thủ tục hành chính, công tác phân cấp, phân quyền phù hợp nhằm nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công; tăng cường dịch vụ công trực tuyến; kinh tế - xã hội tập trung phát triển nhưng đi kèm là phát huy và bảo tồn hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống và bảo vệ môi trường; công tác an sinh xã hội, đảm bảo việc làm cần được thực hiện tốt; đảm bảo công tác quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội; tạo mọi điều kiện và môi trường  thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội.

Xem thêm: Khu công nghiệp Bình Dương
 

UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành

Về đầu tư phần tuyến còn lại của tuyến đường cao tốc Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn cả cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn trong năm 2023-2024, Thủ tướng đồng ý với chủ trương của Bình Dương trong việc chủ động đầu tư đoạn còn lại (đoạn qua tỉnh Bình Dương) bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét hướng dẫn chỉ đạo.
Thủ tướng cũng đồng ý với kiến nghị của Bình Dương và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án đường Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành theo hình thức đối tác công tư. Đây sẽ là tuyến giao thông trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, thúc đẩy kinh tế-xã hội các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và vùng Tây Nguyên.
Ngoài ra, Dự án kéo dài thêm 1,8 km từ ga Suối Tiên đến phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cửa Dự án Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên cũng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thực hiện.
Vai trò của tỉnh Bình Dương với khu vực Đông Nam Bộ 3
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi động thổ các Dự án nhà ở xã hội Becamex, hôm 19/3
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với các Bộ, ban ngành có liên quan nhằm triển khai các thủ tục đầu tư dự án kéo dài tuyến đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên thêm 1,8km từ ga Suối Tiên đến phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ trực tiếp xây dựng phương án kêu gọi đầu tư bằng các nguồn vốn hợp pháp, đồng thời phương án phải tuân thủ theo quy định của Luật Đường sắt, Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.
Ngoài ra, Bình Dương và TP.HCM cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đồng bộ các yêu cầu về tiêu chuẩn, trang thiết bị, công nghệ và tổ chức khai thác, nhằm tạo được sự đồng bộ khi vận hành Dự án Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành-Suối Tiên đang được triển khai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tổng Công ty Becamex được dùng cổ tức hàng năm sau thuế để tăng vốn điều lệ
Về lộ trình thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý chủ trương và thực hiện theo các quy định hiện hành Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Tổng Công ty Becamex); đồng ý duy trì tỷ lệ nắm giữ 36% vốn nhà nước tại Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ giai đoạn 2021-2025.
Thủ tướng cũng chấp thuận chủ trương và thực hiện theo các quy định hiện hành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Tổng Công ty Becamex) về việc dùng cổ tức hàng năm sau thuế để tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021-2025, đảm bảo yêu cầu vốn cho Tổng Công ty phát triển.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp rà soát và đưa ra đề xuất về tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải khẩn trương hoàn thành đề xuất và báo cáo với Thủ tướng vào Quý II/2022.

Tác giả bài viết: TTXVN/Vietnam+

Nguồn tin: TTXVN/Vietnam+

 Từ khóa: Tỉnh Bình Dương

Tin tức khác

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao...

Quy định về thời gian làm việc

Quy định về thời gian làm việc

Quy định về thời gian làm việc và thời gian làm thêm giờ

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây